/Rynek energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce

Rynek energii elektrycznej w Polsce jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków. Rozwój ten związany jest z kilkoma ważnymi czynnikami. Pierwszym na pewno jest postęp techniczny, który w wielu przypadkach jest ważnym czynnikiem rozwojowym. Za kolejny uznać można niemalejące zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Jednak przeciętnego odbiorcę prądu tak naprawdę najbardziej interesuje ile musi każdego miesiąca zapłacić za prąd. Tym bardziej, że opłaty za energię elektryczną wciąż stanowią duży wydatek dla każdego gospodarstwa domowego. Największa szansa na spadek cen energii to wzrost konkurencji pomiędzy producentami i dostawcami energii. Jak wiadomo dzięki konkurencji ostatecznie korzysta między innymi klient.